NYHET: Stora utmaningar för framtidens snöröjning

Det läggs för lite pengar på vägarna i Sverige. En konsekvens kan bli att både statliga och enskilda vägar får det svårare med snöröjningen. Ett problem att tänka på när kylan slår till i landet. Myndigheter och beslutsfattare måste ta ansvar.

”Men det finns något som oroar honom mer än de låga ersättningarna. För även om han tror att Trafikverket alltid kommer att få tag på snöröjare till de statliga vägarna ser det värre ut för de små enskilda vägarna på landsbygden.”

Läs mer här.