NYHET: Tjällossning, tjälskador och potthål

Trots den milda vintern är det tjällossning, tjälskador och potthål på många håll i landet. Vägar är särskilt utsatta för tjäle, när snön, som fungerar isolerande, plogas bort. Tjälskador uppstår främst vid

⛔️ Vägar med dålig bärighet
⛔️ Övergång mellan väg och bro
⛔️ Övergång från skog till åker eller bergsskärning till platt mark
⛔️ Vid vägtrummor
⛔️ Vägavsnitt med otillräcklig avvattning av vägen.

Mer förebyggande arbete och mer investeringar i vägnätet behövs för att undvika sådana skador.

Investera i vägnätet i hela landet! 🛣🚘🚦

Läs mer här.