NYHET: Trafikverket skjuter upp planerna på att sänka hastigheten

Trafikverket skjuter upp planerna på att sänka hastigheten på många sträckor. Men det rör sig bara om en senareläggning; hastighetssänkningarna kommer tidigast att införas när den nya nationella planen är fastställd.
 
– Trafiksäkerhetsarbetet är prioriterat och Trafikverket arbetar med en rad olika insatser för att sträva mot Nollvisionen och nå regeringens etappmål, säger generaldirektör Lena Erixon. Vi ska fortsätta det viktiga arbetet för att rädda liv i trafiken och där är hastighetsanpassningarna är en viktig åtgärd bland flera.