NYHET: Trafikverkets kostnadskontroll ska granskas

Myndigheten Trafikanalys har fått i uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll.

”Syftet är att stödja Trafikverket i arbetet med att vidareutveckla och förbättra sina processer på området.

– Det här blir ett stort och viktigt uppdrag för oss. Det är centralt att statens medel för transportinfrastruktur används på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Mattias Viklund, generaldirektör Trafikanalys.

Uppdraget sträcker sig fram till 2028 och Trafikanalys ska senast den 30 april varje år, från och med 2024 till och med 2028, redovisa:

  • en övergripande beskrivning av problembilden med kostnadsökningar för verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen,
  • en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling som innefattar så väl större namngivna investeringar, som reinvesteringar och underhåll m.m.
  • en redogörelse för vilka förbättringsområden som Trafikanalys föreslår för vidare uppföljning och analys för att öka produktivitet, effektivitet, och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.”
 
Diskussionen kring hur Trafikverket använder sina resurser har pågått under en längre tid.
 
Behovet av underhåll och utbyggnad av väginfrastrukturen är stort i Sverige. Viktigt att pengarna går dit de gör mest nytta.