NYHET:ANTALET DÖDA I TRAFIKEN ÖKADE 2022 MEN MINSKAR ÖVER TID

Under 2022 ökade tyvärr antalet omkomna i trafiken till 227 stycken i jämförelse med 210 året innan, enligt nya siffror. Detta visar behovet av att stärka trafiksäkerhetsarbetet och investera i säkra vägar. Mer planseparerade korsningar och bättre vägbanor är viktiga åtgärder.
 
Samtidigt går mycket åt rätt håll över tid med kraftigt minskade dödstal i trafiken de senaste decennierna. Detta mycket tack vare säkrare fordon.
 
Läs mer om statistiken här.
 
Kommentar av MRF finns här.