NYheter: vägar i Skaraborg måste åtgärdas

Många är exemplen på vägar som behöver underhållas eller byggas ut. Här ifrån Skaraborg.

”Bland annat är vägen mellan Dalvägen och Dälderna spårig och just spårig är även rondellen Mariestadsvägen/Nolhagavägen och vägen mellan Fabiansrondellen och Skultorp.”

Det räcker inte att bara lappa och laga, rejäla investeringar måste till. 

Läs mer.