Över 15 000 felbyggda kurvor på svenska vägar

”Över 15 000 kurvor på Sveriges landsvägar är byggda så att det är svårt för förare att klara av dem i den skyltade hastigheten.

Utgångpunkten för Nollvisionen är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Trafikverket talar om att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Men tänk om det inte alltid räcker att man är nykter, utvilad och håller sig inom den angivna hastighetsbegränsningen?”

Läs mer.