Remissvar: Det behövs mer pengar till vägarna

”Det är oerhört viktigt att både underhåll av och investeringar i vägnätet görs. Detta får inte stå i motsats till varandra. Resurserna måste räcka till både och. Tyvärr kan MRF liksom Trafikverket konstatera att ramarna inte kommer att räcka till varken det ena eller andra. Behoven är enorma och de kommer att bli större om inte trenden vänds skyndsamt.”

MRF har lämnat svar på på underlag inför kommande infrastrukturproposition som ska läggas fram i riksdagen senare i vår. Resurserna räcker inte!