Vägfakta – en ny lättillgänglig portal för infrastrukturfrågor

Det går knappast att överskatta infrastrukturens betydelse för att samhället ska fungera. Skolor, sjukhus, dagligvaruhandel, avfallshantering – allt är beroende av en fungerande infrastruktur. Samtidigt visar undersökningar att infrastrukturfrågor är lågt rankade hos svenskarna. Mot bakgrund av detta lanseras nu Vagfakta.se där kunskap och fakta om infrastrukturen tillgängliggörs på ett enkelt sätt.

– Vägtrafiken står för den allra största andelen av transporterna av både människor och gods. Men kvaliteten på den svenska väginfrastrukturen har försämrats under de senaste decennierna. Därför är det viktigt att frågorna lyfts på dagordningen och att debatten om vad som ska göras grundas på fakta, säger Charlie Magnusson, informationschef Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Det finns oändligt mycket fakta och statistik att tillgå om den svenska infrastrukturen. Tanken är att Vägfakta ska göra information mer lättillgänglig, såsom att 87 procent av våra resor sker på väg men endast 35 procent av statens satsningar på infrastruktur går till vägar.

– Ibland kan det låta i debatten som att Sverige bara ska satsa på järnvägen för att möta framtidens transportbehov. Men med tanke på vägtrafikens dominans inom transportsektorn måste mer uppmärksamhet riktas hit. Oavsett vad fordonen kommer att drivas på eller vem som styr dem, så kommer investeringar i vägar att behövas. Det är en säker framtidsinvestering, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

Vägfakta är ett samarbete mellan Transportföretagen och Motorbranschens Riksförbund, MRF, för att sprida kunskap om väginfrastrukturen och transporterna i Sverige. Avsikten är göra statistik och fakta i ämnet lättillgänglig. Det finns mycket kunskap på området, men den är ofta svår att hitta.

Vagfakta.se kommer att uppdateras med mer statistik och nyheter kontinuerligt. Det går även att följa Vägfakta på Facebook och Twitter @vagfakta.