🚦”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037.”

Mycket viktigt att planeringen för infrastrukturen är långsiktig och att man utgår ifrån att behovet av resor och transporter kommer att öka. Mer resurser måste till!

Läs mer.