Debatt: Vi vill ha säkrare vägar – inte sänkt hastighetsgräns

Istället för att ta itu med problemet med dåliga vägar, låter Trafikverket sänka hastigheterna på undermåliga partier. Det är en ren sniklösning, skriver Transportföretagen.

Nu vill vi se en upprustning och utbyggnad av Sveriges vägnät, för att rädda liv, arbetstillfällen och möjliggöra att hela landet kan leva. Transportföretagen uppmanar därför regeringen och samarbetspartierna C och L att ta ett helhetsgrepp kring den svenska väginfrastrukturen.

Läs mer.