Vägfakta – en ny lättillgänglig portal för infrastrukturfrågor

Det går knappast att överskatta infrastrukturens betydelse för att samhället ska fungera. Skolor, sjukhus, dagligvaruhandel, avfallshantering – allt är beroende av en fungerande infrastruktur. Samtidigt visar undersökningar att infrastrukturfrågor är lågt rankade hos svenskarna. Mot bakgrund av detta lanseras nu Vagfakta.se där kunskap och fakta om infrastrukturen tillgängliggörs på ett enkelt sätt. – Vägtrafiken står […]

Läs mer