”Bilen har framtiden för sig”

Bilen står för 77 procent av våra personresor. Den är ingen lyxvara utan en nödvändighet. En långsiktig trafikplanering måste utgå från att behovet av personlig mobilitet växer. Därför måste samhället planera för fler bilar både i staden och på landsbygden.

Det skriver Charlie Magnusson, informationschef Motorbranschens Riksförbund (MRF) i Norran.