NYHET: Begränsningar av personbilstrafiken skulle få dramatiska konsekvenser för företag och sysselsättning

Trafikverket har föreslagit ett antal åtgärder och styrmedel för att uppnå riksdagens beslut om att minska trafikens koldioxidutsläpp med 70 procent från 2010 fram till 2030. En av dessa åtgärder är att, utöver övriga åtgärder, även minska personbilstrafiken med upp till 25 procent år 2030.

Läs mer här.