”Ta ert ansvar för olyckorna, Trafikverket – så tar vi vårt”

Transportföretagen har låtit WSP utreda samtliga dödsolyckor med lastbil inblandad 2018. Studien visar tydligt på vikten av att satsa på att förbättra vägarna, inte minst de regionala statliga vägarna. Nu måste Trafikverket visa en vilja att ta sitt ansvar, skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen i Dagens Samhälle.

Läs mer.