Blogg: Godstransporter – Bygg ut och förbättra vägnätet

Vägnätet måste byggas ut för att godstransporterna ska fungera, bloggar MRF.

”Att flytta godstransporter från väg till tåg eller sjöfart är en idé som hela tiden dyker upp som ett politiskt önskemål. Vägtrafik står för nära 90% av allt transporterade ton gods i Sverige och ca hälften mätt i tonkilometrar. (Skälet till differensen är att malmbanan och exportsjöfarten från norra Sverige ger stora utslag i statistiken för tonkilometrar). För den typ av gods som transportpolitiken handlar om dominerar vägtrafiken fullständigt. Nu visar en ny undersökning från VTI, precis som alla tidigare, att idéerna om överflyttning är ett luftslott.”

Läs mer.