NYHET: ”Ingenstans att ta vägen”

Här finns ytterligare exempel på undermåliga vägar i landet, här från Norrtälje. Polisen är här tydlig med att det är viktigt att investera i vägnätet för att öka säkerheten.
 
– Mellan Skebobruk och Edebo byggde man bort farligheterna från sidorna av vägen. För på denna sträcka hade vi under en period många svåra trafikolyckor där folk skadade sig allvarligt, dock utan dödlig utgång. Ska en väg få ha 80 måste den ha en viss säkerhetsstandard, säger han.
 
Investeringar för Säkra vägar i hela landet måste till!