DEBATT: AMORTERA PÅ UNDERHÅLLSKULDEN

”Vart fjärde företag uppger att deras varuleveranser har påverkats av brister i infrastrukturen. Därför är det positivt att Trafikverket vill amortera på underhållsskulden”

Det menar Svenskt Näringsliv.

”Enligt beräkningar uppgår underhållsskulden, det vill säga den summa som i dag saknas för att återställa vägar och järnvägar till acceptabel standard, till över 70 miljarder kronor. Utan åtgärder fördubblas den skulden till år 2033.”

Läs mer.