NYHET: RÖSTER OM TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG

-Det är det enda valet för infrastrukturministern om regeringen menar allvar med sitt tal om vikten av att satsa på att underhålla det vi redan har. Att gå fram med nuvarande ram, eller ännu värre, en sänkt ram, skulle sänka trovärdigheten i regeringens budskap, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.
 
Transportföretagens egen väganalys Våra vägar visar att det behövs två miljarder extra varje år till vägunderhåll bara för att stoppa fortsatt förfall.
 
 
”Svensken vill ha och köra bil, då behövs också fler och väl underhållna vägar. Det är dags att investera i infrastrukturen på allvar och fördela resurserna efter hur svenska folket faktiskt reser.”
 
Det säger Anders Östberg, PA, opinion och samhälle, MRF.
 
”Så mycket är positivt, Sveriges vägnät har fått alltför lite uppmärksamhet under en alltför lång tid. För, precis som Trafikverket själva konstaterar, så är ett välfungerande transportsystem ger de bästa möjligheterna för fler att bo, leva och arbeta på ett sätt som passar dem. Det gynnar både regional utveckling, livskvalitet och ekonomisk utveckling.”