NYHET: TRAFIKVERKET; MER PENGAR KRÄVS FÖR UNDERHÅLL OCH SATSNINGAR

Trafikverket har redovisat uppdraget från regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
 
Den nu gällande planen uppgår till 959 miljarder kronor i 2023 års prisnivå. Enligt verket skulle det behövas omkring 15 procent ökad ram – runt 150 miljarder – för att både bibehålla infrastrukturens funktionalitet och genomföra investeringarna i gällande plan i planerad takt. Om utrymme ska finnas för nya satsningar behöver ramen ökas ytterligare.
 
– Det kommer inte att vara möjligt att inom nuvarande ram rymma både de resurser som krävs för att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och återta visst eftersatt underhåll och genomföra alla investeringarna i nuvarande plan, säger Trafikverkets generaldirektör, Roberto Maiorana.