Debatt: Det krävs en ”egen parkeringsplats”

”Samtidigt vet vi att underhållet av det svenska vägnätet är eftersatt. Det underlag som Trafikverket tagit fram inför ny nationell plan för infrastrukturen visar att resurserna för vägunderhåll inte ens räcker till att kompensera för förslitningen. Vägarna blir allt sämre. Här måste staten bli bättre på att ge tillbaka de resurser som vägtrafiken betalar genom skatter och avgifter i form av investeringar och underhåll. Det tjänar hela samhällsekonomin på. ”

Det skriver Charlie Magnusson MRF (Motorbranschens Riksförbund) i Dagens Industri.

Läs mer.