Intervju: Skicket på vägarna allt sämre

Klargörande intervju med Ulrika Honauer, avdelningschef för vägunderhåll på Trafikverket. Läget är illa!
 
”Hur står det till med landets vägar?
– Det ser olika ut på olika typer av vägar. Under en tid har vi framförallt behövt prioritera de högtrafikerade vägarna. Skicket på det lågtrafikerade vägnätet har försämrats under flera år. Nu ser vi att också de högtrafikerade vägarna börjar försämras.
Vad beror det på?
– I nuvarande nationella plan är vägunderhållet underfinansierat. Det gör att vi inte hinner åtgärda vägarna i samma takt som de slits. Underhållet har också blivit dyrare i takt med att trafiken har ökat, fordonen har blivit tyngre och det finns mer avancerad teknik i vägsystemet.”
 
Till och med den ansvarig statliga myndigheten påtalar att vägunderhållet är underfinansierat.
De måste till mer resurser nu om utvecklingen ska kunna vändas!