NYHET: Se hur vägarna mår

Sverige har en underhållsskuld på våra statliga vägar. Den beräknas till omkring 19 miljarder kronor år 2020 och beräknas växa till 42 miljarder kronor 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet, enligt rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll.

På den här sidan kan du se tillståndet på de statliga vägarna visualiserat i rött, gult och grönt. Mörkrött är vägar i mycket dåligt skick, rött är vägar i dåligt skick, gult är vägar med tillfredsställande skick, grönt i bra skick och mörkgrönt i mycket bra skick. Kategoriseringen av vägarna vilar på tillståndsindexet som presenterades i rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll.

Sök på en kommun uppe i högra hörnet så ser du hur vägarna mår där du bor. Markera den väg du är intresserad av så ser du i vänsterspalten fakta om vägen. Zooma ut så ser du hela Sveriges statliga vägnät. Alla uppgifter på sidan bygger på öppen data från Trafikverket fram till år 2019.

Sverige behöver satsa mer på underhåll av vägnätet.

Se mer här.