Debatt: Det måste satsas mer på vägarna

Många röster höjs nu om behovet av mer resurser till vägunderhållet.
 
”Behoven är enorma och det ser tyvärr inte ut som att det kommer att tillfredsställas enligt det underlag som den ansvariga myndigheten Trafikverket tagit fram,” skriver
Kungliga Automobil Klubben”.