Nyhet: Länsstyrelserna vill planera för mindre bilkörning

Det behövs mer effektiva resor och transporter, inte färre. All verkar dock inte hålla med om detta.
 
”Det måste göras mer för att transporterna i samhället inte ska öka, anser landets alla Länsstyrelser som nu kritiserar delar av Trafikverkets förslag till långsiktig planering.”
 
Transporter och välstånd hänger ihop. När vi blir fler invånare och ekonomin växer ökar ökar också behovet av transporter. Denna kunskap om verkligheten borde ligga till grund för infrastrukturplaneringen. Det går att kombinera med minskade utsläpp. Läs mer om detta här och här.
 
Mer resurser behövs till infrastrukturen för säkra och effektiva transporter!