NYHET: antalet fordon på vägarna växer

”2020 ökade antalet bilar i trafik med 56 000 bilar till totalt 4 944 067 st. En ökning med 1,1%. Bilparken fortsätter alltså den långa trenden att växa snabbare än befolkningen. Det motsvarar 476 bilar per 1000 invånare, en ökning från 474 året innan.”
 
Fler fordon på vägarna betyder att behovet av ny infrastruktur växer. Något för ansvariga myndigheter och beslutsfattare att ta hänsyn till.