NYHET: Så ska Sveriges vägar elektrifieras

Godstransporterna ökar enligt de prognoser som finns. Är elektrifierade vägar ett sätt att möta det ökade behovet av resor och transporter?
 
” Elvägar är en teknik som innebär att bilar laddas samtidigt som de kör, och är tänkt att åtminstone inledningsvis främst användas av lastbilar. Laddningen kan antingen ske med luftledningar över vägen, via skenor eller trådlöst från vägen. Företrädare för transportbranschen menar att tekniken redan finns på plats, nu är frågan snarare hur vägarna ska finansieras och administreras i framtiden.”