Debatt: Drygt hälften av Malås, Doroteas och Norsjös vägar är i dåligt skick

”Landets sämsta vägar finns i våra nordligaste län. I Västerbotten är hela 37,1 procent av de statliga vägarna i dåligt eller mycket dåligt skick. Värst är det i Malå, Dorotea och Norsjö där över hälften av de statliga vägarna (56, respektive 52,6 och 52,4 procent) är i dåligt eller mycket dåligt skick.”
 
Det skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell, från Transportföretagen.