NYHET: klimatanpassad asfalt

Det är inte bara transporterna som blir allt mer hållbara, även själva vägarna blir det. Här om ett nytt sätt att göra asfalt på. Väginfrastrukturen behöver utvecklas på olika sätt.
 
”Nu finns det mycket goda testresultat på asfalt där fossilt bitumen delvis ersatts med trädens naturliga bindemedel, lignin. Den klimatanpassade asfalten på Svevias teststräcka i Gnesta visar god prestanda och en hållfasthet som överträffar förväntningarna.”