NYHET: säkerheten på vägarna allt bättre tack vare bilbranschen

Stora framsteg i säkerheten på vägarna.
 
Uppkopplade fordon, sensorer som läser av vägmiljön och fordon som automatiskt bromsar för oskyddade trafikanter är exempel på tekniska lösningar som kan rädda många liv både i tätort och på landsvägar.
 
Transportstyrelsen släpper nu en rapport som visar att vi närmar oss nollvisionen allt snabbare, med bland annat färre omkomna i olyckor med personbilar än någonsin.
 
MRF bloggar om frågan.