Interjvu: De kräver tre filer på E6:an genom Skåne

Mycket infrastruktur måste byggas ut i Sverige. Här ett exempel från Skåne.
 
 ”Det räcker med en snabb sökning på Google för att förstå situationen på E6 genom Skåne. Olyckorna ökar som följd av den ökade trafiken. E6:an genom Skåne utgör en trafikintensiv del av svenskt motorvägsnät och är en pulsåder för godstransporterna.”
 
Intervju gjord av Transportföretagen