DEBATT: FELTÄNKT MED NYA MILJÖZONER I STOCKHOLM

”Vi ifrågasätter om en miljözon klass 3 i delar av Stockholms city kommer att förbättra luftkvaliteten. Förslaget riskerar samtidigt att slå hårt mot näringslivet, skriver flera debattörer.”

”Det hade varit mer smakfullt med en gemensam ambition där aspekter som teknik­utveckling, investerings­möjligheter och utbyggnad av nödvändig laddinfrastruktur vägts in. Då hade vi kunnat samverka för att genomföra en omställning som leder till ett bra samhälle ur både miljöns, invånarnas och näringslivets perspektiv.”

Läs mer.