NYHET: TAR KOMMUNERNA ANSVAR FÖR VÄGARNA?

Många vägar och gator är kommunalt ansvar. Här kan du se fördelningen mellan stat, kommuner och enskilda vägar. Det finns betydande skillnader kring hur kommunerna väljer att prioritera och pengarna ska räcka till mycket. Här exempel från Vallentuna.
 
”Milda vintrar och dåligt underhåll har försämrat vägarna i Vallentuna. En rejäl upprustning av de äldsta skulle behövas. Men finns det pengar till det?”
 
”Tjänstemännen har pekat på problemet flera gånger. I årets halvårsuppföljning konstateras att vintervädret gett ”många sprickor och hål i slitlagret vilket har inneburit att vissa vägar behöver en mer grundläggande renovering” och att många vägar som skulle behövt renoveras för länge sedan blir ömtåliga. När de väl åtgärdas blir det dyrare än om det hade gjorts direkt.”