NYHET: STORA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV RASET PÅ E6

”En månad har gått sedan jordskredet vid E6 strax utanför Stenungsund, och konsekvenserna för näringslivet är redan kännbara. Avstängningen av vägen har hittills uppskattats kosta över 120 miljoner kronor i samhällsekonomiska förluster.”

” – Vi behöver bättre kunskap om infrastrukturens tillstånd och åtgärda underhållsskulden. E6 är ett aktuellt exempel, men runt om i landet riskerar andra vägar och järnvägar att stängas av till följd av bristande underhåll eller extremväder. Företagen måste kunna lita på transporterna.”

Det säger Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Läs mer.