DEBATT: INFRASTRUKTUREN MÅSTE MÖTA NÄRINGSLIVETS BEHOV

Vägar med potthål orsakar kostnader för svenska företag minskar viljan till investeringar.

”Sverige har dessvärre underinvesterat i infrastruktur under lång tid. Svenskt Näringsliv har beräknat att underhållsskulden, det vill säga den summa som i dag saknas för att återställa vägar och järnvägar till acceptabel standard, uppgår till över 70 miljarder kronor och utan åtgärder fördubblas den skulden till år 2033.”

Det skriver skriver Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv i Göteborgs-Posten.

Läs mer.