DEBATT: SVENSKA VÄGAR HAR BLIVIT EN TRAFIKFARA

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, skriver i Aftonbladet.

”Den här jul- och nyårshelgen ger sig tusentals bilister ut på svenska vägar för att semestra eller hälsa på släkt och vänner. Men, de ger sig ut på ett vägnät som är kraftigt eftersatt och i vissa fall trafikfarligt.
En betydande underhållsskuld innebär att delar av vägnätet i dag är mycket slitet och ålderstiget, på andra håll är vägarna felaktigt konstruerade enligt dagens standard. Det krävs ökade satsningar för att stärka trafiksäkerheten och för att låta hela landet leva.”

Läs mer.