DEBATT: INGEN JUL UTAN TRANSPORTER

”I dagsläget är det svenska vägnätet uttjänt på många håll. Det behövs mer resurser bara för att upprätthålla nuvarande standard under de kommande åren. Men ambitionsnivån borde vara högre än så.”
 
Tommy Letzén, vd Motorbranschens Riksförbund, MRF, skriver i Hallandsposten.