NYHET: Finns bättre halkbekämpning än vägsalt?

Vintern innebär halka. En del kan förebyggas med bättre underhållna vägar. men hur ska halkan bekämpas när den väl uppstår? Forskning ger nya rön.
 
”Vägsalt orsakar rost på bilar, viltpåkörningar och negativa effekter på naturen. Enligt forskare finns det effektivare sätt att halkbekämpa än vägsalt. Trots det fortsätter Trafikverket att använda omkring 200 000 ton salt varje år till halkbekämpning.”