DEBATT: NÄR BEFOLKNINGEN VÄXER ÖKAR BEHOVET AV TRANSPORTER

”Trafikverket tror på en ökning med cirka 26 procent totalt under perioden 2019–2045. Ökningen beror framför allt på ökande befolkning, samt på minskade körkostnader och ekonomisk tillväxt. Mängden hållbara alternativ ökar samtidigt och utsläppen från vägtrafiken sjunker.”

Det skriver Tommy Letzén, VD, MRF i Barometern.