NYHET: FÖRETAGARENS LARM OM VÄGKAOSET; INTE POTTHÅL UTAN BADKAR

Landets företagare dras med kompetensbrist, regelkrångel och inte minst dålig infrastruktur, visar en rapport från Svenskt Näringsliv. Följden för företagen blir skenande kostnader för bland annat underhåll, säger vd:n Håkan Eriksson.

Fungerande infrastruktur är en förutsättning för både privatpersoners och företagens vardag. Samhället fungerar inte utan transporter.

Dags att rusta upp vägarna.

Läs mer.