DEBATT: NU SÄTTER VI PRINCIPERNA FÖR UTVECKLINGEN AV TRANSPORTINFRASTRUKTUREN

”Underhållet för det svenska väg- och järnvägsnätet måste stärkas. Vi genomför därför en omläggning av infrastrukturpolitiken.”

Det skriver företrädare för Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD), Elisabeth Svantesson, finansminister (M),
Thomas Morell, vice ordförande i trafikutskottet (SD),
Helena Gellerman, ledamot i trafikutskottet, (L)i Dagens industri.

➡️ Hela Sverige ska fungera.
➡️ Vårda det transportsystem vi har och prioritera underhåll.
➡️ Investeringar i ny infrastruktur ska fokusera på arbetspendling och godstrafik.
➡️ Effektivt genomförande och god kostnadskontroll.
➡️ Nya möjligheter till alternativ finansiering ska prövas.

Läs mer.

Länk i kommentarerna.