Debatt: ”Öka underhållet av vägarna”

Många röster hörs i diskussionen om vägunderhållet, både politiker och allmänheten. Här refereras det till en rapport från Transportföretagen som visar att 12,7 procent av landets statliga vägar är i mycket dåligt skick. Rapporten finns att läsa här.
 
Infrastruktur frågor engagerar, vilket inte är konstigt med tanke på hur viktiga våra vägar är.