Debatt: ”Sänk inte hastighetsgränsen till 80 på Europavägar”

43 kommun- och regionpolitiker i södra Norrland och Dalarna menar att Trafikverket bromsar utvecklingen i  delar av landet. Regeringen måste satsa mer pengar på att bygga mitträcken så att hastigheterna på vägarna i stället kan höjas, menar man.

”När berörda kommuner och andra för fram konsekvenserna för näringslivet och att vi saknar alternativa åtgärder till hastighetssänkningspolitiken får vi inga tydliga svar. Tvärtom upplever vi att Trafikverket inte lever upp till den skyldighet som statliga myndigheter har att göra konsekvensutredningar och redovisa särskilt hur åtgärderna slår mot näringslivets förutsättningar om hastighetssänkningarna genomförs.”

Läs mer.