debatt: ”Överflyttning är ett orealistiskt stickspår”

”Att flytta gods från vägar till järnvägar i större skala kommer inte att fungera. Den diskussionen är ett stickspår som försenar det hållbarhetsarbete som pågår inom vägtrafiken, skriver Charlie Magnusson, Motorbranschens Riksförbund, i en replik.”

Läs mer.