Nyhet: vägarna allt sämre

”I inriktningsplaneringen lyfter Trafikverket att skicket på landets vägar blir allt sämre. Medlen som är avsatta till underhåll räcker inte till allt som behöver göras. På sikt driver det kostnaderna och gör underhållet mindre effektivt.

– I nuvarande nationella plan är vägunderhållet underfinansierat. Det gör att vi inte hinner åtgärda vägarna i samma takt som de slits.”
 
Detta visar hur viktigt det är att infrastrukturen prioriteras, vilket gjorts alldeles för lite under lång tid.