DEBATT: Sänk inte hastigheten på länets vägar

Alltfler verkar ifrågasätta rimligheten i att sänka hastigheten istället för att underhålla vägarna. Här är två riksdagspolitiker som säger ifrån om situationen i Jämtland.
 
”Med tolv procent av landets yta och med begränsade möjligheter att välja andra transportsätt, är länets behov av bra, snabba och säkra vägar särskilt stort. ”
 
Fungerande vägar krävs för att landet ska hålla ihop.