Debatt: ”Dåliga vägar är en demokratifråga”

”Vägnätets framkomlighet är därför en grundläggande demokratifråga för dem som är beroende av det – inte minst den svenska landsbygden. Men det svenska vägunderhållet är långt ifrån tillräckligt för att säkra svenska vägar.

Samtidigt som vägarnas betydelse är oförändrat stor fortsätter Trafikverket att sänka hastighetsbegränsningarna i det statliga vägnätet. Att försumma det underhåll som krävs för säkra vägar och samtidigt sänka hastigheten på bekostnad av de som bor på landsbygden är en utveckling som oroar.”

Det skriver Transportföretagen.