Debatt: Trafikverket! Ta ansvar, visa upp er – kom till vägkatastrofen 925:an

En ögonblicksbild från Öland om vilka konsekvenser undermåliga vägsträckor kan få.
 
”Varje timma rapporteras om allvarliga skador på människor, egendom och näring. Fara för liv! Stora kostnader vältras över på trafikanter och företagare. Rapporteringen har varit intensiv.”