NYHET: 8 personer omkom i majtrafiken på väg

Under maj 2021 omkom 8 personer och 1 220 personer skadades (136 svårt skadade och 1 084 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 juni 2021. Det är en halvering jämfört med maj månad 2020.

– Det är första gången vi noterar så få omkomna i maj månad. Antalet döda är under hälften än snittet för samma månad för de senaste tio åren, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under de senaste tolv månaderna (juni 2020–maj 2021) har 179 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (juni 2019–maj 2020) omkom 210 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 33 procent.

➡Varje enskild omkommen är dock en för mycket. Finns all anledning att höja trafiksäkerheten och investera i vägtrafiken.

Läs mer.