NYHET: Uppdrag att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utreda och föreslå åtgärder för ökad trafiksäkerhet för motorcyklister. I uppdraget ingår att ta fram förslag på sträckor med slätare räcken och skydd mot underglidning.
 
Bra att initiativ tas för ökad trafiksäkerhet, mer resurser måste till för att skapa säker infrastruktur för alla fordon på våra vägar.